4 thoughts on “ESL Vietnam Championship Season 2 – DOTA 2: Semi-final (496 vs Immortals, SSG vs SH)

  1. 4:00:00 mi pu và thế là đôi mắt misa như xẹt lửa, con cưng của misa mà dám gọi mi pô thành mi pu. =)))))))) mình mặt misa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *