20 thoughts on “Fairy Tail Truyện- chương 538: khi ngọn lửa lụi tàn

  1. NATSU không có chết mà NATSU bị nhốt vào thế giới của hắc long và các sát long nhân cũng vậy đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *