5 thoughts on “Flutter căn bản – Bài 1: Giới thiệu tổng quan khóa học

  1. cảm ơn anh. cho e góp ý chut là trainer ban đầu nhạc to quá giật mình ạ*((mỗi lần chuyển video mới e hay phải đề phòng tắt loa đi lắm ạ)), tới phần bài giảng thì tiếng bé nên mở hết loa mới nghe tiếng. a có thể cho đoạn đầu tiếng nhỏ chút, còn phần bài giảng tiếng to hơn được không ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *