28 thoughts on “Game.bigone chính thức mở cửa vao ngày 10/9/2018

  1. Mọi người đăng ký kênh và chia sẻ nhé mai mình phát trực tiếp lên đây cho mọi người xem và link tải nữa nhé hôm nay wifi nhà mình bị mất mạng nên không phát được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *