24 thoughts on “Game show quy tụ dàn nghệ sĩ nỗi tiếng , MINH HẰNG, KHỎI MY, KAVIN KHÁNH, DUY KHÁNH, HARIWON…..!

  1. Cái nước “ đặc biệt “ này là lấy bột ngô ( cornstarch ) trộn với nước là ra mà
    Mọi người có thể thử ở nhà nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *