7 thoughts on “[Game] VLCM 2 – Hội thần thú PK rần rần ở Đào Hoa Đảo mừng có update mới

  1. D/m ảo hóa thánh thú …pk ngu như chó ..gà
    cũng đăng nữa lực 17368 thôi ..gà pk thua con gà nữa Haizzz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *