16 thoughts on “Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 / Unit 11

  1. Cô dạy bài tập riêng,sách giáo khoa riêng,e trai của e nói,a ơi cô trong laptop a giảng e rất hiểu à.e cho nó học theo cô kì 1 nó thi đc 9 điểm cô ơi.e cảm ơn cô.sáng nay e cho nó học kì 2 bài 11 này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *