5 thoughts on “[GosuCup]HCMA vs Faze

  1. đan mạch . biết trình Tê A của mày vờ lờ rồi . mời mày dùng cái trình đấy phục vụ đất nước và mọi người . cái thể loại mày mới làm người khác khó chịu . ok ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *