31 thoughts on “hinh hop va hinh cau – ve chi

  1. Ve dep qua di cho like lun👍👍👍👍👍☝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💕💕💕💕💕💕❤❤❤❤

  2. ai thi kiến trúc mà vẽ thế này thì loại luôn từ lúc dựng hình. nét vẽ cứ di di xong đánh thì xiên sẹo. xấu ko tả nổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *