HÓA ĐẠI CƯƠNG | Chương 2. Nhiệt động học (Dạng 2a. ∆G=∆H – T∆S) – Phần 2
**********
Lưu ý: 1. Cần xem Video Phần 1 trước khi xem Video Phần 2, mới có thể hiểu bài.
xem Phần 1 tại:
Xem video đầu đến cuối, nếu ngắt quãng gây khó hiểu bài hơn.
»»» Facebook:
»»» Thời gian quay video: 18-21h ngày 2/12/2019 tại giảng đường T03, VNUA

VIDEO gồm:
1. Cách tính ∆G, ∆H, ∆S
2. Nhiệt độ phản ứng đổi chiều (T)
3. Hiệu ứng nhiệt khi cho số mol, m chất trong phương trình

* Sinh viên sử dụng Đề cương mới có thể hiểu được bài tập trong Video tải Đề cương tại:
* Công thức Hóa Đại cương chi tiết:
Công thức tính pH:

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giao-duc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *