41 thoughts on “Hóa học 10: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron

  1. bài của cô rất chi tiết ạ.em nghe và hiểu luôn,. Em muốn hỏi cô là với pt nào thì cộng 2 quá trình như vd5 ạ

  2. ơ? sao cái bước 3 ko giống cái đã đc học. k phải đổi tréo 2 số. mà lấy BCNN của 2 số rồi chia.

  3. cái VD5 ấy cô, tại sao Oxi 0 lại phải bỏ số 2 ở dưới chân mà không không để số 3 dưới chân oxi trong Fe2O3 ở vậy cô?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *