5 thoughts on “Hóa học: Bài tập xác định chất dư – Chất hết

  1. Học học nữa^^. Mjnh sợ học hoá vô cùng: bài tập xác định chất dư chất hết này đau đầu quá^^. Ok hết nhé các bạn

  2. Bài học hóa học bạn phân tích và hướng dẫn rất thú vị, mình đã qua hoàn tất hồ sơ cùng bạn , chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *