BÀI TẬP CHẤT DƯ CHẤT HẾT (BÀI TẬP 2 SỐ LIỆU)

– Nếu bài toán cho biết lượng của cả hai chất tham gia phản ứng và yêu cầu tính lượng chất sản phẩm. Trong hai chất tham gia sẽ có một chất hết, chất còn lại có thể hết hoặc dư sau khi phản ứng kết thúc.

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/giao-duc

6 thoughts on “HÓA NC 8 || BÀI TẬP CHẤT DƯ (BÀI TẬP 2 SỐ LIỆU)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *