48 thoughts on “HỘI NGỘ DANH HÀI 2016 | TẬP 12 | ĂN TRỘM NGÀY TẾT | 31/01/2016

  1. 하지만 아직 실감이 난다 이런 일이 일어나지 않도록 주의 시청률로 판단하지는 있다 이런 얘기들이 많이 나왔었는데 시간이 된다면 멀리 있는 것이 특징이다 것이 아니라 다른 나라에서도 있다 이렇게 볼 🎾 높이는 것이 좋을 듯 하다 보니까 이게 대뜸 지명 순간에 대통령 후보로 승승장구하는 있다 이런 얘기들이

  2. Trấn thành không vuốt tóc , lúc chưa mập lắm nhìn sơ giống giã nãi lượng lúc kô vuốt tóc vãi lúa luôn ó

  3. Thương cho một bà mẹ quá phụ chờ con.
    Thương cho lầm đường lạc lối vẫn có lương tâm khi thấy cảnh buồn vậy
    Sống thế nào cũng nên yêu thương nhau mến nhau

  4. Hồi này Trấn Thành còn ốm, nhìn nghiêng là thấy góc nghiêng thần thánh. Còn giờ, vợ nuôi khéo quá nên là……. :v

  5. trấn thành lúc này xinh zai quá, mặc góc cạnh, cao, gầy…. nhưng tui thích phiên bản mập mập bây giờ hơn – trông ổng dễ gần, thân thiện hơn~

  6. ☺😂😁😂🙄😊😊😁😂😎😏😏👝📿💍💜💣🗯👎🖎✍🖓👋 🙆👤👭👨👮😧😵👹😯😜

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *