22 thoughts on “Hướng dẫn các động tác GYM cơ bản cho người mới tập CLB GYM park1

  1. E mơia tập gym chưa có kinh nghiệm a có thể cho e xin link các bài tập cơ bản trong 6 buổi 1 tuần dc k ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *