4 thoughts on “Hướng dẫn cách cắt bộ lửng mặc nhà cơ bản #thomaymetep Cắt may cơ bản

  1. Mình góp ý bạn tý bạn đừng nên cộng phân may vào chung khi vẽ sẽ khó hiểu cho những bạn chưa biết gì sẽ rối thêm, nếu mình nói có gì không đúng xin bạn đừng giận nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *