31 thoughts on “Hướng dẫn cách chơi, lên đồ Warwick mùa 7 đi rừng bá đạo

  1. Cái lúc tao test tao chơi leo rank được penta luôn kìa trông khi đó mày ăn mạng mà tao thấy mày giống như ăn hại vậy còn bày đặt chỉ ng ta chơi

  2. Bá đạo đến mức ăn được sứ giả khe nức mà ko triệu hòi được luôn vả lại chết riết ko ăn được 5 mạng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *