8 thoughts on “Hướng Dẫn Cách May Áo Viền Lé Đều Đẹp

  1. Hồi xưa cổ họng mình cũng bị như vậy á .cứ ngứa ngứa ,cảm giắc mắc măc thứ gì trong đó .lâu lâu phải đăng hắng ..Giờ mình bớt rùi .Nếu bạn quan tâmi . Mình sẽ chỉ bạn chữa , dễ lắm ..Hi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *