25 thoughts on “Hướng dẫn cách vẽ chị Simmy _ Kiếm sĩ Mèo Simmy

 1. Bạn cũng xem diệt quỷ cứu nhân à
  Thế là bạn giỏi rồi đó
  Còn mình chịu mình cũng
  Vẽ được anime
  Ủa mình chỉ xem được tới tập hai sáu thôi
  Rõ chán

 2. Chi vē đep quá cho chi🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍇🍇🍇🍇🍇🍎🍎🍎🍈🍈🍉🍊🍌🍌🍍🍒🌶🌽🍟🍕🌭🌮🍗🍖🍖🍆🌶🍓🍞🍐🍒cã thúng hoa quã lun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *