5 thoughts on “Hướng dẫn cắt đồ bộ kiểu mặc nhà công thức cơ bản

  1. hello bạn – bạn hướng dân cắt may chi tiết, tỉ mỉ và dễ hiểu lắm. cám ơn bạn nhiều
    link vietsub nhé: https://www.youtube.com/watch?v=hbvWxTDxlBQ cái nào không hiểu thì inbox ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *