6 thoughts on “Hướng dẫn giải dạng toán chất dư (bai 6trang 6 hóa 9)

  1. 101,6 là m dung dịch của CuSO4 mà cô ? K hiểu vì sao lại lấy luôn cái m dung dịch đó để tính luôn C% của H2SO4 dư

  2. Địa chỉ tin cậy cho phụ huynh và hs chọn lựa
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139136299867947&set=a.139136273201283.1073741829.100013147331049&type=3&theater

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *