35 thoughts on “Hướng dẫn hack G trong thời loạn

  1. gem ảo,mày thử tiêu thành 0 gem đi xong hack,mày ấn xong nhanh công trình nào đóéo đc,hack 10000000 gem biết gem ảo rồi

  2. 9:35 ( coi ở chổ G ) cmm chu hack . oc cho vua thoi . du ma ngu con sua lớn . dmm lam tao ton 50 G ,di me no . bay dat thay minh chua 1000000G , ngao da ha . thang lozz .canh bao luon cho moi nguoi . sau khi mua xong thi G trong game se bi giam ( tai lai wed la biết) nen đừng mua do . G này chi la ảo . đừng co bi thang chó này dụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *