16 thoughts on “Hướng dẫn hack tiền game VL Hiệp Khách bằng GameGuardian

  1. Máy tui k root. Tui dùng Lucky Patcher, Mua 180k xu. Nhưng sao mua mua đồ phổ trong kỳ trân các không đủ set.( động sát, hồng ảnh, an bang chỉ có ngọc bội và nhẫn, không có dây chuyền). ( nguyên khoáng chỉ có dòng 1, 3, 6). xin hỏi do Game hay do mình hack xu nên nó bị như thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *