7 thoughts on “Hướng dẫn kết nối Tay Game ps3 fake chơi FIFA online 3 full Skill.

  1. mình khi cài đặt DS3 xong thì nó ko giống như bạn cài, mà nó hiện ra 1 trang web,chứ ko phải các mục giống trên clip của bạn , xin chỉ dùm mình cách fix lỗi. cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *