41 thoughts on “Huong dan ve hinh chieu truc do

  1. CÁC BẠN CÓ THỂ TẢI FILE PPT VỀ ĐỂ XEM NHA
    https://drive.google.com/file/d/12h9iYZoaAIcWT1r11NdzQNm_wMKSeAD8/view?usp=sharing

  2. Chỗ hình tròn hơi bị khó hiểu đối với em. Nếu em vẽ bằng compa đo với độ rộng là 1,1cm thì đc ko thầy?

  3. đoạn cuối thầy bảo khoảng cách từ 2 đến 19 là 1.1 rồi lấy 3.6-1.1×2=1.4:2=0.7 suy ra khoảng cách từ 2 đến 19 là 0.7, là sao hả thầy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *