2 thoughts on “In Cờ Tặng

  1. Bác chỉ giúp chấu cách pha mực dầu với ạ ( loại mực không cần qua ép nhiệt ạ )
    Cảm ơn bác!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *