4 thoughts on “[iOS, Android] Pleco Dictionary, phần mềm tra chữ tiếng Trung bằng camera điện thoại

  1. sao mĩnh tải cái pleco này mà lại k thấy mấy ứng dụng như dịch cả đoạn văn , hay tìm từ bằng camera vậy ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *