5 thoughts on “iPhone 5 lỗi ngày tháng năm khi tạo sự kiện app lịch Calendar

  1. Nice video thank you for sharing stay safe stay healthy stay connected good luck for you you have wonderful days new friends full support

  2. ip5 của bị đổi sang năm 2000 mà lịch vẫn là greogory đổi thành 24h vẫn ko đc bấm múi h tự động nó vẫn cứ xoay cũng gần 1h lun ạ :((

  3. Làm thế nào để tuỳ chỉnh ngày & giờ v ạ, trên con ip6s của e nó ko tắt đc múi giờ Hà nội nên H ko biết làm tn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *