11 thoughts on “junsu-bố ơi mình đi đâu thế – *cho rồi cho*

  1. Jun Soo 4D đáng yêu quá <3 <3 <3 coi đi coi lại gần trăm lần rồi mà vẫn ko chán :3
    Jun Soo ah ~ Noona saranghea ❤️❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *