Nội dung:
Giới thiệu Bộ khoá cửa Cổng điện tử tích hợp thẻ từ
Access control SCT-EL02 (RFID)
=============================================
Thông tin liên hệ: Gmail: Kiemsoatthongminh@gmail.com =============================================
Tên sản phẩm: Access control SCT-EL02 (RFID) Vui lòng liên lạc để được hổ trợ…. =============================================
Ứng dụng :
Kiểm soát vào ra
Khoá cửa cổng ,sắt, gỗ, nhôm kính
Tích hợp với các dạng đầu đọc Vân Tay/Thẻ từ/Chuông gọi Hình

=============================================
Thông số kỹ thuật:
Hoạt động độc lập (stand-alone) không kết nối phần mền

Dung lượng Thẻ 2000
Dung lượng Vân Tay
Khả năng nhận dạng : thẻ
8 Nhóm mật khẩu
tích hợp 125 kHz RFID proximity đọc
âm thanh indicationsfor chấp nhận và từ chối của hợp lệ/không hợp lệ giao dịch
Kết nối :Khóa Bên Điện, Báo Động, Cảm Biến Cửa, Nút thoát và Doorbe
ID tiêu chuẩn Thẻ trong khi thẻ MF như tính năng tùy chọn
built-in buzzer
Đăng ký vân tay X7 zkteco, đăng ký thẻ Access control X7
SF400 Quick manual SF400 đăng ký vân tay/thẻ từ/mật khẩu | SF400 enroll fingerprint, ID card Đăng ký thẻ, đăng ký thêm thẻ, Xoá thẻ , đăng ký mật khẩu Add single tag or random tags, add the sequential tags, delete a single tag, delete a batch of tags, delete all tags, card register, password register ZKTeco F16, ZKTeco F17, ZKTeco TF1700, ZKTeco SF400 #Soyaldevice#Soyalreader
# AccesscontrolX6#ZktecoX7#ronajackX7#Accesscontrol #Electriclock #Thẻtừ#ZKTeco

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/bong-da

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *