2 thoughts on “Khóa cửa từ Digi Lock cao cấp

  1. Tôi có mua bộ khóa này có 2 chìa mà tôi chỉ sử dụng được 1 chìa. Chìa kia đưa vào chỉ nghe tiếng bíp bíp liền tục. Vậy có cách nào để sử dụng được cả 2 không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *