4 thoughts on “Khóa Tu "Tìm Lại Chính Mình" – TT. Thích Trí Chơn

  1. Tu để tìm lại chính mình như vậy tấc cả các học viên điều bán linh hồn cho Quỷ dử phải không. ? Quỷ không có hiền đâu ? mấy đời nó trả mà tìm
    đã lở bán linh hồn cho nó rồi sao tìm lại được . CŨNG NHƯ THẦY CHÙA LỞ LẤY TIỀN CÚNG DƯỜNG CHO GÁI THÌ SAO ĐÒI LẠI ĐƯỢC . THẦY CHÙA thu nhận học viên toàn là nữ . không thấy nam
    QUÁ khen thầy chùa . trước mặt toàn học viên thầy chùa giảng liên tục đâu có thấy mệt . XIN HỎI con lợn lòng của thầy chùa có thấy tăng tăng không vậy?
    NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ NAM ……TỘI LỖI ..TỘI LỖI ..TỘI LỖI NHƯNG VỚI THẦY CHÙA BA SẠO DỞM ĐỜI CHẮC CHẮN KHÔNG TỘI OK THẦY CHÙA TRÍ CHƠN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *