34 thoughts on “Không nhịn được cười Khi Blackpink chuyển lời bài hát Boombayah và playing with fire

  1. rất ổn cho đến khi bà sú
    bả mặnnnn 😂🤣🤣😂😂🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣😂😂🤣🤣🤣😂😂😂😂😂🤣🤣😂

  2. Mới đầu vào quả nhạc làm tao shock động mạnh rồi sau đó chuyển qua quả giọng của Sú..thôi có lẽ tao nên đi giải thích vs phụ huynh về vấn đề cười như một con điên -.-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *