2 thoughts on “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn – phần 2

  1. hjx hjx nghe liền tù tì 2 tiếng thầy thuyết pháp thấy ko sao mà nghe đọc 2 tiếng xong cái đầu muốn nổ tung >"<

  2. Nam mô A di đà Phật, hay quá nhưng mà nếu có sách đọc thì thấm hơn..để bữa nào free thì nghe lại ghi note cũng đc ..^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *