8 thoughts on “KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN – BÁO HIẾU * PL.2563 – DL .2019* CHÙA HƯNG THIỀN

 1. NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.
  NAM MO A DI DA PHAT.
  NAM MO DUYEN KHOI DAI HIEU MUC KIEN LIEN BO TAT
  . NAM MO HOAN HI TANG BO TAT.

 2. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
  Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
  Thật Hoan Hỷ Nam Mô A Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *