28 thoughts on “Lấy gốc Tiếng Anh: thì hiện tại đơn

  1. Cô ơi! Cho em xin cái bảng ấy với ạ !
    Cảm ơn cô rất nhiều
    Email :vohoangkimngoc289@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *