Sáng nay ngày 21/4/2019 (nhằm ngày mùng 17 tháng 3 năm Kỷ Hợi) tại chùa Phật Minh ( tọa lạc 69 Ấp 3 ,xã Giao Thành,huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre.) Ni Sư trụ trì Thích nữ Ngộ Mai cùng Môn đồ tứ chúng đã trang nghiêm trọng thể tổ chức Lễ tưởng niệm Húy Nhật Tôn Sư là Cố Thượng tọa Thượng Minh Hạ Phát – Viên Tịch vào năm 1996.

Nguồn: https://dota-2.vn/

Xem thêm bài viết: https://dota-2.vn/category/bong-da

4 thoughts on “Lễ Cúng Dường Trai Tăng tại Chùa Phật Minh – Bến Tre

  1. Nam mô bổn sư thích Ca mô ni phật ()()() Nam mô bổn sư thích Ca mô ni phật ()()() Nam mô bổn sư thích Ca mô ni phật ()()()Nam mô A Di Đà Phật ()()() Nam mô A Di Đà Phật ()()() Nam mô A Di Đà Phật ()()() Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan thế Am bồ tát ()()() Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan thế Am bồ tát ()()() Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan thế Am bồ tát ()()() Nam mô đại nguyện phổ Hiền Bồ tát ()()() Nam mô đại nguyện phổ Hiền Bồ tát ()()() Nam mô đại nguyện phổ Hiền Bồ tát ()()() Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật ()()() Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật ()()() Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật ()()() Nam mô địa tạng Vương Bồ tát Ma Ha tat ()()() Nam mô địa tạng Vương Bồ tát Ma Ha tat ()()() Nam mô địa tạng Vương Bồ tát Ma Ha tat ()()() Nam mô A Di Đà Phật ()()()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *