9 thoughts on “LỄ NHẬP KIM QUAN CỐ ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG PHÓ PHÁP CHỦ GHPGVN – THÍCH THANH SAM

  1. Nam mô a di đà phật nam mô bổn sư thich ca mâu ni phật cơn trí thành cung kính tri ân công đức thầy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *