8 thoughts on “Lễ Tưởng Niệm Tôn Sư – Công Bố Quyết Định Bổ Nhiệm Trụ Trì Chùa Phước Viên

  1. Giờ xem lại hình ảnh của hoà thượng Thích Quang Đạo con xúc động cầu niệm cho Hoà Thượng được viên tịnh an lạc soi sáng cho chúng sinh tu tập tại chùa Phước Viên nam mô a di đà phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *