15 thoughts on “Lễ Vu Lan Chùa Phước Long Chợ Mới An Giang | Nhã Kỳ

  1. lễ vu lan tại chùa phước long thị trấn mỹ luông huyện chợ mới tỉnh an giang đượng rất nhiều người tham gia

  2. Nhân dịp lễ chùa vu lan có nhiều phật tử đi lễ đông.a di đà phật đại từ đại bi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *