27 thoughts on “Lên đồ Warwick đi rừng mùa 8: Gank team cực mạnh! 1 cân 3 không ngán thằng nào

  1. Bố mày cầm ww là chạy lên chạy xuống liên tục nhé.. Phút thứ 6 là cào con rồng rồi méo cần ai giúp nhé..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *