26 thoughts on “Life is Strange – Phần cuối: Game hại não cuối cùng cũng kết thúc

  1. Ơ thế thằng Frank với con Rachel là có quan hệ gì nhỉ. Bảo là yêu nhau, nhưng sao khúc sau lại có đoạn nói là con Rachel cũng yêu ông thầy Jefferson ? Ai giải thích hộ phát 🙁

  2. Cả làng chết là ông Warren cũng chết luôn à.. tiếc thế, mấy phần trước k quan tâm gì tên này lắm, nhưng cái phần 8 ấy.. thấy..tiếc cho cậu ấy lắm

  3. 31/8/2016 game ra DLC Life is Strange: Before the Storm không biets ông này có chơi không nhỉ?
    Máy cùi không đủ cấu hình nên…

  4. Nếu anh chọn hi sinh Chloe thì sẽ có cảnh hôn hí hí :3 game gì kì quá có 2 cảnh hôn à, mà cảnh hôn hay nhất thì phải hi sinh chloe .-.

  5. Cứu 1 ng đáng ta phải chết, nhỏ này dám phản lại cái kết cuộc đấy nên lốc xoáy là sự trừng phạt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *