39 thoughts on “Live 12: TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HOÁ HỌC ĐẶC SẮC THI THPT QUỐC GIA

  1. Thầy gửi File PDF các em nhé!
    https://lookaside.fbsbx.com/file/De%20Tong%20on%20li%20thuyet%20dac%20sac%20-%20Live%2012.pdf?token=AWyVapKn4YyC5SfPvPRGkwo-c5oquJZlDaxJZQNdk4fYyVpsM4BI0dWFbzZFFE1f9vASqK0BMx0hsyMHm15dMjQ-wWTKHcfc0T4AJfmfPuhVw3OGW8z0WtQwH-EN3SwS_aE_BOJLUVMElvyh2VqPKeZB4CL-_DU1uTIxrv6N2XPfOCy4PFx5h7y-pC3lpERpIO0BJIK0ULeqrxWCZelh7ezS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *