42 thoughts on “LO HOA VA QUA VE CHI

  1. Trc mình cũng có vẽ một bức như thế này cũng lâu lắm rồi lúc đấy sắp hoàn thiện rồi đến lúc lấy ra định bụng làm nốt r nộp cô ai ngờ bố mình k biết lại lấy đi viết ngay cái sđt lên đi bao nhiêu công sức đi tong hết đọt đấy bực mình quá khóc nguyên một ngày cơm cx k thèm ăn luôn

  2. Vừa tập vẽ và vừa học đánh bóng , k dám nói là vẽ đẹp hơn bạn nhưng bạn đánh bóng như trẻ con vậy. Nét trì loạn sạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *