20 thoughts on “Luân xa – nhận biết và kích hoạt 2

  1. Đăng kí kênh năng lượng Tâm Linh này rất hay nè bạn https://www.youtube.com/channel/UCIPMc9LdJkVtJN5ZTo_jlIQ
    Khai mở con mắt thứ 3https://youtu.be/AhyD2sog4dE

  2. Tôi chưa tập thiền bao giờ nhưng vẫn có hiện tượng gần như bạn nói. Biểu hiện đó khi tôi hay nằm và trì chú ạ. Mong được hồi âm của bạn. Chân thành cảm ơn.

  3. Luân xa khai mở theo tự nhiên , sẽ tốt hơn . Khi ta muốn khai mở luân xa , thì cũng là lúc ma đạo nhảy vào .
    Tốt nhất , sống đời lương thiện , tu tâm dưỡng tánh . Luân xa của bạn sẽ tự khai mở , bạn nên nhớ khi ta đi tìm cách khai mở đã khó , nhưng để đóng lại thì sao !!!!! đây mới là vấn đề .Nếu như ta đóng và mở các luân xa theo ý mình thì hãy nên nghiên cứu .Khi đỉnh Bách Hội mở , đó là luân xa cuối cùng , bạn làm sao điều khiển được nó , nếu như tất cả các luân xa đều mở hết thì bạn phải lìa thân xác thôi .
    Tóm lại , khi bạn mở luân xa , thì bạn phải điều khiển được nó , đóng và mở quan trọng đó .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *