6 thoughts on “Lưỡi câu lục xoài cao 8,9 chuyên câu cá trôi rô,trắm chép hàng đẹp và chất

  1. Anh kết bạn zalo em với…. Em muốn lấy hàng của anh về bán.. xem chất lượng và giá cả thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *