23 thoughts on “Mặn Hơn Muối Tập 32 ( Full HD)

  1. Ở tập này anh Quân thật sự rất khó xử khi Cúc quay trở lại nhà chồng cũ, vì không thể không cứu giúp một người đã bị lừa lấy hết tiền nhưng cứu giúp thì bản thân đã quá mệt mỏi với những gì người đó từng đối xử với mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *