3 thoughts on “Mẹo vẽ đẹp cho người không biết vẽ

  1. Có ai công nhận với tui là vẽ xấu thì có bao nhiêu mẹo, có tập cỡ nào thì muôn đời vẫn vẽ xấu, còn ai vẽ đẹp thì khỏi cần tập vẫn vẽ đẹp. Đó là năng khiếu bẩm sinh mà, đúng ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *