31 thoughts on “Múa Lân siêu vui, siêu hay, siêu nhiều lân – Vui trung thu 2017 – (04/10/2017)

  1. Múa như dái chó chân cứ hất hất như cứt dính quần sịp ns thẳng múa như con cặc tao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *