7 thoughts on “Múa "Như hoa mùa xuân" – Housekeeping

  1. thì mấy đứa nó ko đầu tư biên đạo nên mới xảy ra điều đáng tiếc này .thông cảm cho các Mị đi mấy bà 8 .có biên đạo sẽ khác ngay

  2. Ánh sáng quá tệ ,mặc dù đen rất nhiều mà suốt gần 5 phút của bài hát chỉ thấy một màu ánh sáng trắng cua den moving

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *